Pentru început, prezentăm mai jos apelurile ce urmează a fi deschise în luna decembrie 2016. La ultima ședință a Comitetului de Monitorizare a Programului Operațional (CM POR) ce a avut loc la Baia Mare, s-au aprobat criteriile de evaluare, astfel că în luna decembrie 2016 urmează să fie lansate patru apeluri de proiecte pentru:

 • Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri publice;
 • Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2 care vizează îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea  productivității muncii în IMM-uri;
 • Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale – componenta de servicii sociale pentru bătrâni;
 • Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, destinat municipiilor reședință de județ, pentru depunerea Strategiilor de dezvoltare urbană și planurilor de mobilitate.

Pentru perioada următoare, exceptând apelurile ce se vor deschide în luna decembrie, prezentăm apelurile ce urmează a fi deschise:

 • AP1 – Promovarea transferului tehnologic /OS 1.1 entități de transfer tehnologic,  lansare apel de intenție,
 • AP 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, OS 2.1-B – Incubatoare/acceleratoare de afaceri,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.1 C – mobilitate urbană –  7 REGIUNI,
 • AP3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon /OS 3.2 C – mobilitate urbană – București – Ilfov,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.1 – mobilitate urbană,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.2 – reconversia și refuncționalizarea terenurilor degradate,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.3 –regenerarea comunităților marginalizate în zona urbană,
 • AP4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile /OS 4.4 – infrastructură educațională în zona urbană.

Tot în perioada următoare vor fi lansate și apelurile pentru ITI Delta Dunării.

Share This