PROCONSULT – Entitatea de management a celui mai reprezentativ POL de Competitivitate din domeniul AUTO DIN ROMANIA

Societatea noastră împreună cu RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE şi AUTOMOBILE DACIA, am identificat ca si oportunități de dezvoltare Constituirea unui pol de competitivitate în domeniul auto, pe Regiunea Sud Muntenia, care sa beneficieze de sprijinul financiar propus în cadrul Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) 2007-2013” Operaţiunea „Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor de interes naţional şi internaţional”, precum si disponibilitatea autorităților centrale si locale de a sprijini sectorul auto.

Obiectivul constituirii acestui pol este creşterea competitivităţii în domeniul industriei auto pe plan naţional şi internaţional a companiilor din cadrul Polului Auto Muntenia, prin stimularea inovaţiei în domeniul auto, prin stimularea şi dezvoltarea de noi structuri de afaceri şi investiţii la nivel regional şi naţional, cu scopul de a produce autovehicule şi componente auto cu o valoare adăugată cât mai mare, competitive atât pe piaţa naţională, cât mai ales pe cea internaţională, până în anul 2020.

Importanta sectorului auto în Romania (date ACAROM la sfarsitul lui 2014):

 • Industria auto – 12% din PIB
 • Exporturile auto – 22,5% din total exporturi
 • Cifra de afaceri la nivelul Polului – 14.228.008.639 lei
 • Cifra de afaceri realizata la export la nivelul Polului – 10.258.204.374 lei

ENTITATEA DE MANAGEMENT

logo

Activitățile realizate de către entitatea de management a polului sunt menite să asigure implementarea cu succes a tuturor proiectelor depuse în cadrul pachetului integrat, acesta fiind şi interesul comun al tuturor membrilor polului de competitivitate. Realizarea proiectelor conform cerințelor asumate în cadrul cererilor de finanțare depuse, reprezintă cheia succesului strategiei de dezvoltare a POLULUI AUTO MUNTENIA şi garanția competitivității membrilor polului.

dacia

AUTOMOBILE DACIA, cel mai important actor din industria auto din România, este unul dintre fondatorii Polului si contribuie la consolidarea si dezvoltarea acestuia. In calitate de beneficiar implementează doua proiecte din pachetul integrat al POLULUI AUTO MUNTENIA: un proiect de investiții și un proiect de tip soft. Prezența ADSA in cadrul Polului creează valoare adăugată, fiind nucleul în jurul căruia s-au concentrat companiile de succes din domeniul auto la nivel național.

renault

RTR este primul centru de proiectare şi testare privat din industria auto românească și  alături de ADSA contribuie în mod esențial la dezvoltarea industriei auto naționale. In calitate de beneficiar implementează un proiect de investiții, un proiect de CDI si un proiect de tip soft.  Pe lângă cercetarea temelor specifice proiectului de CDI, RTR își propune pentru viitor dezvoltarea unei platforme de CDI care să faciliteze transferul de cunoștințe tehnologice şi bune practici, în vederea identificării şi dezvoltării în comun de proiecte inovatoare în sectorul auto.

 

logo-adrAre rolul de catalizator in cadrul Polului Auto Muntenia, cu funcţie de mediator al procesului de clusterizare si contribuie semnificativ la succesul acestei construcţii parteneriale prin furnizarea de analize şi studii cu privire la potenţialul economiei regionale.

cjd

Consiliul Județean Dâmbovița are rolul de catalizator în cadrul Polului. Dezvoltarea durabilă a sectorului auto se realizează numai prin colaborarea strânsă cu autoritățile publice locale, regionale și centrale, prezența acestui catalizator fiind astfel esențială pentru realizarea creșterii competitivității în domeniul industriei auto. În județul Dâmbovița se implementează două dintre proiectele aferente pachetului integrat, respectiv proiectul CDI, implementat la Centrul Tehnic Titu și un proiect de investiții.

cja

Consiliul Județean Argeș are rolul de catalizator în cadrul Polului. Dezvoltarea durabilă a sectorului auto se realizează numai prin colaborarea strânsă cu autoritățile publice locale, regionale și centrale, prezența acestui catalizator fiind astfel esențială pentru realizarea creșterii competitivității în domeniul industriei auto. În județul Argeș se implementează unul dintre proiectele aferente pachetului integrat, respectiv un proiect de investiții realizat la Uzinele Dacia de la Mioveni și Pitești.

valahia

Partener în cadrul proiectului CDI, asigurând, alături de RTR activitățile specifice temelor de cercetare și oferindu-și expertiza în domeniile de interes comun. De altfel, UVT a colaborat cu RTR din anul 2006, când acesta din urmă a fost creat.

Contribuie, alături de celelalte Universități din cadrul Polului la creșterea gradului de identificare, cercetare și dezvoltare de noi sisteme și tehnologii inovative în domeniul producției de autovehicule.

upb

Universitate tehnică cu tradiție în sistemul de învățământ românesc, contribuie, alături de celelalte Universități din cadrul Polului, la creșterea gradului de identificare, cercetare și dezvoltare de noi sisteme și tehnologii inovative în domeniul producției de autovehicule. Este unul dintre principalii parteneri în cadrul proiectului CDI, oferind personal specializat pentru realizarea activităților de cercetare.

upit

Universitatea din Pitești a devenit în timp o instituție emblematică pentru întreg învățământul românesc. După o îndelungă colaborare cu producătorul auto DACIA, parteneriatul în cadrul Polului era o continuare firească a acestei colaborări.

Universitatea aduce un aport important la implementarea proiectului CDI, prin furnizarea de specialiști capabili să realizeze activitățile de cercetare-dezvoltare, abordând teme de cercetare de interes național și regional.

PARTENERI AI POLULUI  

                                          moveo                              acarom

POLUL AUTO MUNTENIA are în componenta 30 de membri grupați astfel:

 • Fondatori: SC AUTOMOBILE DACIA SA si SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL
 • Entitatea de reprezentare a Polului: SC PROCONSULT SRL
 • Catalizatori: Consiliul Judeţean Argeş , Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Agenţia pentru Dezvoltare Regionala SUD MUNTENIA
 • Universitati – organisme de cercetare: UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE, UNIVERSITATEA DIN PITESTI
 • Societăţi comerciale: ICPE-Actel, Delta Invest, GIC NOSAG Metal, GIC & GJM Automotive Harnesses, Comefin, Locații Industriale, Romcat GIC Metal, Subansamble Auto, Automatisme Industriale, Ronera Rubber, Musa Pitesti 96, Adidan Nickel, Temsix, Polymont, Infineon Technologies Romania & CO, Microelectronica, Image Quality Control Division, Elipsa, Elitecom, Static Color, Amiras C&L Impex

Proiecte realizate în comun, cu finantare europeana: 6 , din care:

 • 2 proiecte de investiţii (Valoare totala cumulata–153.903.854,14 lei, AFN cumulat–55.845.342,93 lei)
PROIECT DE INVESTITII 1

DENUMIRE BENEFICIAR: SC AUTOMOBILE DACIA SA

TITLUL PROIECTULUI: “Creşterea capacităţii AUTOMOBILE DACIA de a răspunde noilor cerinţe ale pieţei prin produse inovative”

PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI: SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 64.466.235,76 lei

VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 25.416.361,50 lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 24.02.2014-31.12.2015

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI: realizarea tuturor elementelor de infrastructură, necesare instalării unei noi linii de realizare semifabricate din tabla (Linie PAL) şi matriţe pentru cadre laterale. Locaţiile destinate amplasării investiţiei fac parte din Platforma Industrială Dacia.

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • 2 infrastructuri de afaceri modernizate (Uzinele Dacia de la Mioveni si Pitesti)
 • 1 Linie automata pentru realizare semifabricate din tabla(Linie PAL)
 • 1 Freza de finiție
 • 2 Scanere
 • 1 Soft industrial
 • 49 locuri de munca nou create
 • Creşterea nivelului de vizibilitate internaţională al polului de competitivitate : 100% (un parteneriat internaţional)
PROIECT DE INVESTITII 2

DENUMIRE BENEFICIAR: SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL

TITLUL PROIECTULUI: „Creşterea capacităţii RTR de a dezvolta vehicule noi inovative şi competitive”

PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI: SC AUTOMOBILE DACIA SA, SC POLYMONT SRL

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 89.437.618,38  lei

VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 30.428.981,43  lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 25.02.2014-24.12.2015

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI: construirea a două hale, destinate testărilor de motoare, respectiv testarilor de autovehicule în condiţii de siguranţă (eliminarea riscului de incendiu, explozii, accidente, etc.) şi fără impact negativ asupra mediului, sau a sănătăţii personalului operator. În aceste hale se vor monta echipamente şi dispozitive de ultimă generaţie, care să asigure testările/ operaţiile, cerute de exigenţele actuale ale pieţei.

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • 2 infrastructuri de afaceri nou create (Centru Tehnic Titu)
 • 4 Bancuri de testare motoare
 • 1 Banc de control
 • 1 Linie de pregătire a motoarelor
 • 1 Banc de lucru echipat pentru mentenanța
 • 1 Dispozitiv stocaj
 • 1 Linie de asamblare pentru testare autovehicule cu sistem testare fizico-chimica/fizico-mecanica, sistem de productie rapida si accesorii testare
 • 1 Linie de asamblare pentru testare autovehicule cu accesorii testare
 • 52 locuri de munca nou create
 • Creşterea nivelului de vizibilitate internaţională al polului de competitivitate : 100% (un parteneriat internaţional)

 

 

 

 • 1 proiect de CDI (Valoare totala – 5.605.216,20 lei, AFN – 3.039.647,78 lei)
PROIECT CDI

DENUMIRE BENEFICIAR: SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL

TITLUL PROIECTULUI: “Cercetarea si dezvoltarea de sisteme electrice, electronice, termice si tehnologii inovative pentru alternative de mobilitate durabilă, pentru creșterea eficientei energetice a vehiculelor, în scopul reducerii emisiilor poluante si îmbunătățirii confortului termic pentru pasageri„

PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI: SC AUTOMOBILE DACIA SA, SC ICPE ACTEL SA, SC MICROELECTRONICA SA, SC INFINEON TECHNOLOGIES ROMANIA & CO SCS, UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI, UNIVERSITATEA DIN PITESTI, UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 5.605.216,20 lei

VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 3.039.647,78  lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 24.02.2014-31.12.2015

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI:

 • Realizarea de cercetări privind dezvoltarea de sisteme inovative pentru îmbunătăţirea confortului termic din habitaclu
 • Cercetarea si dezvoltarea de sisteme inovative electrice si electronice auto
 • Cercetarea si dezvoltarea de soluții inovative pentru îmbunătățirea alternativelor de mobilitate durabila aplicabile tehnologiilor actuale si noilor tehnologii
 • Sisteme inovative pentru cercetarea si dezvoltarea soluțiilor de verificare şi testare a anduranței motoarelor electrice

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • Materiale, consumabile si alte produse similare achiziționate
 • Prototip / prototipuri executate
 • 5 cereri de brevete rezultate din proiect
 • 5 publicații științifice rezultate din proiect
 • 3 brevete pentru sisteme inovative
 • 10 locuri de munca nou create
 • Procentul de IMM sprijinite din numărul total de IMM in cadrul Polului: 13,33%

Creşterea nivelului de vizibilitate internaţională al polului de competitivitate : 100% (un parteneriat internaţional)

 • 3 proiecte de tip soft (Valoare totala cumulata – 2.942.088 lei, AFN cumulat – 2.509.680 lei)
PROIECT SOFT 1

DENUMIRE BENEFICIAR: SC PROCONSULT SRL

TITLUL PROIECTULUI: ”Coordonarea, monitorizarea și raportarea privind implementarea proiectelor și a strategiei de dezvoltare a Polului Auto Muntenia”

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 844.008,00 lei

VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 836.680,00 lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 24.02.2014-31.12.2015

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI: Prin implementarea proiectului se asigura implementarea coordonată si coerenta a proiectelor de investiții, a proiectului de cercetare-dezvoltare, a proiectelor de tip “soft“ din cadrul pachetului integrat de proiecte, precum si a strategiei de dezvoltare a polului

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • 2 proiecte de investii implementate in conformitate cu cerințele Programului
 • 1 proiect de cercetare – dezvoltare implementat in conformitate cu cerințele Programului
 • 3 proiecte de tip „soft” implementate in conformitate cu cerințele Programului
 • Strategia de dezvoltare a Polului implementata in conformitate cu cerințele Programului
 • Procentul de IMM sprijinite din numărul total de IMM din cadrul polului = 6,66 %

Creşterea nivelului de vizibilitate internaţională al polului de competitivitate : 100% (un parteneriat internaţional)

PROIECT SOFT 2

DENUMIRE BENEFICIAR: SC AUTOMOBILE DACIA SA

TITLUL PROIECTULUI:„Pregătirea proiectelor – etapă esențială în obținerea fondurilor nerambursabile”  

PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI: SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 1.044.080,00 lei

VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 839.000,00 lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 25.02.2014-24.05.2014

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI: Realizarea acestui proiect contribuie la atingerea strategiei de dezvoltare a polului de competitivitate prin sprijinul acordat în vederea obținerii finanțării nerambursabile, prin elaborarea studiilor de fezabilitate și planului de afaceri ce constituie anexe la proiectele de investiții în infrastructura de afaceri și de cercetare-dezvoltare-inovare.

 

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • 2 studii de fezabilitate elaborate in conformitate cu cerințele Programului
 • 1 plan de afaceri elaborat in conformitate cu cerințele Programului
 • Creșterea nivelului de vizibilitate internațională al polului de competitivitate : 100% (un parteneriat internațional)
PROIECT SOFT 3

DENUMIRE BENEFICIAR: SC RENAULT TECHNOLOGIE ROUMANIE SRL

TITLUL PROIECTULUI: „Management strategic pentru dezvoltarea și operaționalizarea Polului de competitivitate”

PARTENERI IN CADRUL PROIECTULUI: SC AUTOMOBILE DACIA SA, SC ICPE ACTEL SA, SC DELTA INVEST SRL, SC GIC NOSAG METAL SRL, SC RONERA RUBBER SA, SC MUSA – PITESTI ’96 SRL, SC ADIDAN NICKEL SRL, SC AUTOMATISME INDUSTRIALE SRL, SC POLYMONT SRL, SC TEMSIX SRL, SC COMEFIN SA, SC GIC & GJM AUTOMOTIVE HARNESSES SRL, SC LOCATII INDUSTRIALE SA, SC ROMCAT GIC METAL SA, SC SUBANSAMBLE AUTO SA, SC INFINEON TECHNOLOGIES ROMANIA & CO. SCS, SC MICROELECTRONICA SA, SC IMAGE QUALITY CONTROL DIVISION SRL, SC STATIC COLOR LOGISTIC SRL, SC AMIRAS C&L IMPEX SRL, SC ELIPSA SRL, SC ELITECOM SRL.

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 1.054.000,00 lei

VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 834.000,00  lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 25.02.2014-24.09.2015

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI: Proiectul consta in realizarea unor programe de instruire in domeniul managementului strategic in scopul dezvoltării si consolidării competentelor de gestionare strategica a politicilor de dezvoltare a Polului, aspect de interes comun pentru membrii Polului de competitivitate.

REZULTATELE PROIECTULUI:

 • Programe de instruire in domeniul antreprenoriatului și managementului strategic – 12;
 • Manageri din cadrul Polului instruiti in domeniul antreprenoriatului și managementului strategic pentru dezvoltarea Polului de competitivitate- 144;
 • Raport de evaluare privind programele de instruire elaborat -1
 • Întreprinderi beneficiare de servicii de consultanta (IMM) = 12
 • Procentul de IMM sprijinite din numărul total de IMM din cadrul polului – 80%

Creşterea nivelului de vizibilitate internaţională a polului de competitivitate : 100% (un parteneriat internaţional)

VALOARE TOTALA A PROIECTELOR: 162.451.158,34 lei; Total AFN = 61.394.670,71 lei

 

Rezultate în urma implementării proiectelor:

N

2 infrastructuri de afaceri modernizate (Uzinele Dacia de la Mioveni si Pitesti)

N

2 infrastructuri de afaceri nou create (Centru Tehnic Titu)

N

Echipamente pentru producţia de componente auto pentru autovehicule

N

111 locuri de munca nou create

N

3 brevete pentru sisteme inovative

N

5 cereri de brevete rezultate din proiect

N

5 publicații științifice rezultate din proiect

N

Strategia de dezvoltare a Polului implementata în conformitate cu cerinţele Programului

N

Programe de instruire a managerilor din cadrul Polului

N

Creşterea cifrei de afaceri la nivelul Polului – 17%

N

Creșterea cifrei de afaceri realizata la export la nivelul Polului – 21%

SC PROCONSULT SRL

membră a Asociației Consultanților în Management din România, membră a Federaţiei Europene a Asociaților de Consultanță, FEACO Brussels şi a International Council of Management Consultants Institutes, ICMCI.

NEWSLETTER

Adăugați adresa de email și înscrieți-vă în lista de informare!

Share This