Autoritatea de Management pentru POC (Programul Operațional Competitivitate) din cadrul
Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat in data de 3 septembrie 2021, Ordinul nr.
919/02.09.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de
CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare; Axa prioritară: I. Cercetare, dezvoltare
tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Prioritatea
de investiții 1a – Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de
dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a
celor de interes european, Obiectiv Specific: OS 1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de
specializare inteligentă și sănătate, Programul Operațional Competitivitate.

Proiectele vor avea in prim plan următoarele domenii:

 Domenii de specializare inteligentă:
Bioeconomie;
Tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate;
Energie, mediu și schimbări climatice;
Eco-nano-tehnologii și materiale avansate.
 Sănătate

Bugetul total alocat este de 122.243.657,12 lei și este disponibil pentru regiunile mai puțin dezvoltate
și proiectele derulate în regiunea ITI Delta Dunării.

Valoarea finanțării este cuprinsă între minimum 2.460.775 lei (echivalentul a 500.000 euro) și
maximum 36.911.250 lei (echivalentul a 7.500.000 euro).

Sursa: fonduri-structurale.ro

Descarcă ghidul.

Share This