Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a avansat un orizont
aproximativ pentru lansarea sesiunii de înscrieri la Măsura 4.1.1. „Investiții în
activități productive”  (noua Măsură 3”), prin care microîntreprinderile și
firmele mici și mijlocii (IMM) vor putea obține fonduri europene de câte 50.000-1
milion de euro.

Vorbim despre Măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive” din cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea
ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19, a Programului Operațional
Competitivitate.

Aceasta este linia de finanțare care ar trebui să înlocuiască Măsura 3 a schemei de ajutoare de stat COVID
pentru IMM-uri. Reamintim că Măsura 3 a fost deființată de fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui.
Măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive” este gestionată cap-coadă de Ministerul Investițiilor și
Proiectelor Europene.

Ghidul solicitantului pentru măsura 4.1.1. „Investiții în activități productive” „este în proces de consolidare
la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și va fi publicat în formă finală în aproximativ o lună”, a
precizat MIPE, joi.  

După ce forma finală a Ghidului solicitantului va fi aprobată, cei interesați vor avea la dispoziție o perioadă
de 30 de zile  până la lansarea apelului, pentru pregătirea proiectului în vederea depunerii acestuia.
Aceasta înseamnă că sesiunea de înscrieri ar urma să se deschidă peste
aproximativ două luni, deci în luna decembrie 2021.

O altă noutate anunțată de MIPE este introducerea pragului minim a finanțării nerambursabile acordate
unei firme, de 50.000 de euro. Inițial, propunerea de Ghid al solicitantului nu prevedea un prag minim la
finanțare, ci numai plafonul de 1 milion de euro pe proiect.

„Valoarea minima a finanțării nerambursabile, ca urmare a observațiilor transmise în perioada de
consultare publică este de 50.000 euro, iar valoarea maximă este de 1.000.000 euro” – a precizat MIPE.
Bugetul alocat este de 300 milioane euro fonduri europene plus 58,3 mil. euro fonduri de la bugetul de stat.

Clarificări MIPE despre condițiile de finanțare incluse în viitorul apel:
     Obiectivul Ghidului solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor, Tip de proiect:
„Investiții în activități productive” îl reprezintă susținerea IMM-urilor în cadrul programului de
relansare economică cu finanțare din facilitatea de finanțare REACT-EU, în contextul crizei
economice generate de pandemia de COVID-19, prin acordarea de ajutoare temporare cu valoare
limitată, acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților
în conformitate cu Regulamentul REACT EU. Acesta stabilește norme și măsuri de implementare
referitoare la resursele adiționale furnizate cu titlul de Asistență de redresare pentru coeziune și
teritoriile Europei cu scopul de a oferi asistență pentru sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.
     Astfel, se vor sprijini IMM-urile afectate semnificativ de pandemia de COVID-19 și care nu au
avut suficientă reziliență pentru a-și menține indicatorii economici în acest context dificil.
     Procentul de minimum 20% din valoarea proiectului pentru componenta de mediu este stabilit în
conformitate cu legislația europeană în domeniu și are drept scop reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră.
     Pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică contribuie la atenuarea
schimbărilor climatice, se vor utiliza Criteriile tehnice de examinare în conformitate cu prevederile
Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a
Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

De asemenea, AMPOC a emis, în data de 15.09.2021 o serie de clarificări cu privire la criteriile tehnice de examinare
pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care
contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice și pentru a stabili dacă activitatea
economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

sursa: https://www.startupcafe.ro/fonduri-europene/fonduri-europene-2021-finantari-covid-masura-3-punctaj-firme-excluse.htm

Share This