Pe 26 martie 2021, a avut loc, la București, în format online, cea de-a zecea reuniune a Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 unde au fost prezentate date esențiale la zi legate de program, exemple de proiecte, dar și priorități pentru perioada 2021-
2027.
În debutul reuniunii au fost evidențiate rezultatele înregistrate prin acest Program, astfel:
 600 contracte de finanțare semnate până în prezent;
 2.431,24 mil. euro – valoarea totală nerambursabilă contractată;
 697,80 mil. euro – valoarea plăților efectuate către beneficiarii POC;
 42 apeluri de proiecte lansate, reprezentând 106,45% din alocare;
 2.319.600.643 euro – valoarea apelurilor lansate.

În cadrul CM POC au fost evidențiate și acțiunile întreprinse ca răspuns la criza sanitară:
 introducerea unui apel destinat prioritar dotării școlilor și elevilor cu echipamente necesare activității didactice online, cu grup țintă elevii și cadrele didactice din învățământul preuniversitar, respectiv studenții care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale;
 sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic, cu grup grupul țintă IMM-uri cu nevoi de finanțare pentru achiziționarea de echipamente și servicii IT&C, necesare digitalizării activității curente.

Au fost expuse, totodată, rezultatele privind apelurile aferente sprijinirii IMM-urilor, cu cele 3 măsuri de finanțare încheiate, fiind depuse 79.212 proiecte, cu o valoare estimată de 4.255 milioane euro, după cum urmează:
 măsura 1 (microgrant) – 29.250 proiecte, cu o valoare estimată de 58,5 milioane euro și 
17.292 contracte semnate, în valoare totală de 167.369.268 euro;
 măsura 2 (grant pentru capital de lucru) – 22.226 proiecte, cu o valoare estimată de 937,5
milioane euro FEDR+BS și 3.171 contracte semnate, în valoare totală de 1.098.745.204 euro.
 măsura 3 (grant pentru investiții în activități productive) – 27.736 proiecte, cu o valoare estimată de 3.259 milioane euro și 27.736 proiecte depuse, în valoare totală de  15.889.215.181 euro. 

Conform comunicatului oficial, în cadrul Comitetului au fost prezentate și prioritățile pentru anul
2021, și anume:
 definitivarea Programului Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 și parcurgerea tuturor etapelor premergătoare implementării;
 modificarea POC 2014-2020 pentru o implementare rapidă a implementării AP 3;
 implementarea acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E- EDUCAŢIE, apel 2 – tablete și echipamente școlare;

 lansarea apelului pentru acțiunea 2.2.2 Digitalizarea IMM-urilor și contractarea proiectelor;
 adaptarea unor proceduri specifice implementării proiectelor la condițiile restrictive impuse
de pandemia COVID-19 (de ex: aprobarea unei proceduri de monitorizare on-line, în măsura în care tipologia proiectelor o permite).

Share This