UPDATE: Valoarea finanțării nerambursabile care poate fi acordată pe proiect în cadrul schemei de ajutor de stat este cuprinsă între 1-5 milioane de euro, la care se adaugă cheltuielile aferente ajutorului de minimis care nu pot depăși 200.000 euro.


UPDATE: Perioada de consultare publică se încheie pe 30 iulie 2020, deși într-o variantă inițială a acestui anunț MFE precizase că se pot transmite observații până pe 13 august 2020.
AM POC și Autoritatea pentru Digitalizarea României (Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale) au anunțat astăzi, 16 iulie, lansarea spre consultare publică a ghidului aferent Acțiunii 2.2.1 „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul
TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.
În cadrul apelului de proiecte, se pot depune propuneri de proiecte cu aplicabilitate în următoarele domenii:
 IoT,  smart city/smart village
 Cyber security
 Big data
 Inteligență artificială
 Tranzacții electronice
 e-guvernare- Digitizarea administrației publice
 e-sănătate
 Digitalizare (automatizare, robotizare) industrială
Se vor finanța atât produse/servicii/aplicații inovative care susțin activitatea internă a solicitantului,  cât și produse/servicii/aplicații realizate pentru alte entități (în conformitate cu specificului  activității acestora) în scopul eficientizării și optimizării activității utilizând mijloace
specifice TIC (demonstrând astfel integrarea în diverse sectoare de activitate).

Solicitanți eligibili:
 Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC
 Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
 Consorții formate din:
o Entitățile definite mai sus (oricare dintre cele două)
o Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România

Descarcă ghidul


Perioada de consultare publică începe astăzi, 16 iulie 2020, și se încheie în data de 13 august2020.

Share This