România a primit, în cei 11 ani de la aderarea la UE, fonduri europene de 45,7 miliarde de euro şi a
plătit către bugetul Uniunii 15,3 miliarde de euro, având un sold pozitiv de 30,4 miliarde de euro.
Acestea sunt toate sumele primite – subvenţii agricole, fonduri de dezvoltare rurală şi fonduri
structurale, după cum reiese din ultimele date ale Ministerului Finanţelor privind absorbţia fondurilor
europene din 2007 până la finalul lui 2017.

37,1 miliarde de euro au fost primiţi pe cadrul financiar multianual 2007- 2013 şi 8,6 miliarde de euro
pe cadrul financiar multianual 2014 – 2020.

În exerciţiul financiar trecut, 17 miliarde de euro au fost absorbiţi pe fondurile structurale, 7,7
miliarde de euro au fost fondurile pentru dezvoltare rurală şi pescuit, 7,6 miliarde de euro au
însemnat subvenţiile agricole şi 3,4 miliarde de euro au fost fonduri de „preaderare“ şi alte fonduri.
Pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020 cele 8,6 miliarde de euro primite sunt împărţite astfel: 3 mld.
euro sunt subvenţiile agricole, 2,37 miliarde de euro sunt fondurile pentru dezvoltare rurală şi 2,65
miliarde de euro reprezintă fondurile structurale (în aceste sume fiind cuprinse şi prefinanţările).
Anul trecut România a primit de la UE 1,2 miliarde de euro, fonduri structurale (o altă statistică a
Ministerului Dezvoltării vorbeşte de rambursări de 1,1 miliarde de euro), 1,5 miliarde de euro fonduri
pentru dezvoltare rurală şi 1,8 miliarde de euro subvenţii agricole.

 

Contribuţia României la bugetul UE a fost de 1,5 miliarde de euro.
Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, in data de 09.05.2017 în faţa plenului reunit al Parlamentului :
”Beneficiile aderării la marea familie europeană sunt indiscutabile şi sunt greu de contestat chiar şi
de cele mai eurosceptice voci. Cifrele vorbesc de la sine şi nu pot fi ignorate: creşterea consistentă a
Produsului Intern Brut, dublarea valorii exporturilor, creşteri semnificative ale câştigului salarial
mediu, a valorii adăugate brute în economie, industrie şi servicii, în ciuda crizei economice care s-a
interpus. Mai mult, România este un beneficiar net de fonduri europene. Între 1 ianuarie 2007 şi 28
februarie 2017, diferenţa dintre fondurile pe care le-am absorbit şi cele pe care le-am plătit la
bugetul Uniunii este de 27,7 miliarde euro în favoarea României. Toate acestea s-au reflectat pozitiv
în calitatea vieţii”, a declarat Klaus Iohannis în faţa parlamentarilor.
”Avem de trecut însă peste unele bariere la nivel intern, care ne împiedică să ne manifestăm pe
măsura capacităţii noastre naţionale şi ne constrâng în mod injust să ne autocaracterizăm ca un stat
de rangul doi în Uniunea Europeană. Trebuie să depăşim această percepţie şi aceste prejudecăţi. Nu
suntem un stat de rangul doi în Uniunea Europeană!”, a mai spus Iohannis.
Potrivit datelor Ministerului Dezvoltării Regionale şi al Fondurilor UE, rata de absorbţie pe fondurile
structurale, pentru exerciţiul financiar 2014 – 2020, a fost la 19 ianuarie 2018 de 4,8% (1,1 mld.
euro).
Cei mai mulţi bani au fost luaţi de Programul Operaţional Regional Infrastructura Mare – 858 de
milioane de euro (9,1% rata de absorbţie).
Programul pentru IMM-uri a primit 83 de milioane de euro (83% rată de absorbţie), PO
Competitivitate a primit 59 de milioane de euro (4,4% rată de absorbţie), în vreme ce PO Capital
Uman, cu o alocare de 4,3 miliarde de euro, nu a luat niciun ban.
Celelalte programe au o absorbţie mediocră

Share This