Rata absorbției curente a fondurilor europene pe total programe operaționale era de 5,47%, pe 19
ianuarie, respectiv 1,23 miliarde euro, in ceea ce priveşte perioada 2014 – 2020, reiese din datele
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE).

Cel mai mare grad de absorbție era pe Programul Operaţional Inițiativa pentru IMM-uri, de 93,09%,
dar alocarea era de doar 100 milioane euro, urmat de Programul Operaţional Asistenta Tehnica, cu
23,28%, Programul Operaţional Competitivitate, cu 11,49%, Programul Operaţional Infrastructura
Mare, cu 10,13%, Programul Operaţional Competitivitate, cu 6,48%, Programul Operaţional
Capacitate Administrativa, cu 4,15%, Programul Operaţional Regional, cu 0,41% si Programul
Operaţional Capital Uman, cu 0,09%.
Absorbția efectivă era de 4,83%, respectiv 1,09 miliarde euro.
Daca la absorbția curenta se adaugă si Programul National de Dezvoltare Rurala si cel pentru Pescuit,
atunci procentul este de 11,44%, respectiv peste 3,35 miliarde euro, iar absorbția efectiva ar fi de
10,01% (3,09 miliarde euro).

Share This