Guvernul are în plan modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Conform
unui proiect de modificare a actului normativ publicat de MDRAP, suma FEDR posibil a fi dezangajată
la nivelul POR în acest an este de 561,73 milioane de euro.
Nota de fundamentare a proiectului de OUG menționează că „ținta minimă de realizat pentru
evitarea dezangajării fondurilor europene în anul 2018, la nivelul Programului Operațional Regional
este în sumă de 858,8 milioane euro. Până în prezent, suma FEDR realizată la nivelul programului
este în valoare de 60,84 milioane euro, din care 26,97 milioane euro au fost solicitați spre
rambursare de la CE. Conform graficelor de depunere a cererilor de rambursare transmise de
beneficiari, valoarea FEDR previzionată a fi declarată până la sfârșitul anului 2018 este de 236,23
milioane euro. Rezultă astfel o sumă FEDR posibil a fi dezangajată la nivelul Programului Operațional
Regional în valoare de 561,73 milioane euro.”
Proiecte retrospective/alternative doar dacă nu implică ajutor de stat/minimis
Soluția propusă de Guvern este utilizarea din nou a mecanismului proiectelor retrospective –
decontarea în cadrul programului a unor cheltuieli eligibile deja efectuate de potențialii beneficiari ai
proiectelor retrospective și includerea acestora în aplicații de plată către Comisia Europeană.  
Proiectul de Ordonanță prevede autorizare AM POR „să încheie contracte/ decizii/ ordine de
finanţare a căror valoare poate determina depăşirea în limita a 100% a sumelor alocate în euro
aferente fiecarei axe prioritare din cadrul Programului operational regional pentru care se lansează
apeluri de proiecte retrospective/ alternative în anul 2018, din Fondul european de dezvoltare
regională şi cofinanţare de la bugetul de stat, cu încadrare în creditele de angajament aprobate anual
cu această destinaţie prin legile bugetare. Valoarea cumulată a apelurilor lansate nu poate depăși cu
mai mult de 100% alocarea la nivelul fiecărei axe prioritare”. Această prevedere nu se aplică axelor
prioritare și priorităților de investiții pentru care se aplică regulile ajutorului de stat/de minimis
(prioritățile dedicate mediului privat).
Programul Operațional Regional are în continuare una dintre cele mai slabe absorbții de fonduri
europene – doar 0.37% din alocare la 2 februarie 2018 (cele mai recente date disponibile).

Share This