Conform ghidului solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor, Apelul 2.1.A/2016, proiectele pot fi depuse în perioada de 6 luni: 27.07.2016 – 27.01.2017.

Pentru primele 2 luni (27.07.2016-27.09.2016), pragul de calitate pentru Cererile de finanțare depuse este de 85 puncte. Cererile care obțin punctaj mai mic de 85 puncte, rămân în competiție cu proiectele care vor fi depuse în lunile următoare.

Perioada de depunere a proiectelor poate fi redusă în cazul în care bugetul apelului este consumat mai devreme, dar analiza la finalul perioadei corespunzătoare primului prag de calitate arată că numărul proiectelor depuse nu depășește numărul total potențial de proiecte finanțabile, deci competiția continuă.

Regiune Data Nr. proiecte depuse Alocare apel
milioane euro
Nr. total proiecte finanțabile  

– estimare –

Buget disponibil

– estimare –

Regiunea Nord-Est 26.09.2016 96 40,99 205 53,16%
Regiunea Sud-Est 30.09.2016 71 34,79 174 59,18%
Regiunea Sud-Muntenia 07.10.2016 133 36,85 184 27,82%
Regiunea Sud-Vest Oltenia 28.09.2016 92 28,02 140 34,33%
Regiunea Vest 26.09.2016 33 27,56 138 76,05%
Regiunea Nord-Vest 30.09.2016 166 33,55 168 1,04%
Regiunea Centru 30.09.2016 147 32,36 162 9,15%
TOTAL 738 234,12 1.171

Ipoteze folosite pentru estimări:

  • Fiecare proiect solicită finanțarea maximă permisă: 200.000 euro.
  • Toate proiectele depuse până la data analizei vor fi aprobate pentru finanțare.

Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020 a suspendat procesul de verificare a conformității administrative si eligibilității cererilor de finanțare, în repetate rânduri, astfel:

Sesiunea de depunere a proiectelor rămâne deschisă în toate regiunile.

Share This