În cadrul Porgramului Operațional Competitivitate au fost lansate apelurile de proiecte :  POC-A.1-A.1.1.2-I-2016, respectiv – POC-A.1-A.1.1.3-H-2016 prin deciziile Președintelui ANCSI nr. 9281/06.07.2016, respectiv nr. 9282/06.07.2016.

A fost astfel aprobat ghidul solicitantului pentru Acțiunea 1.1.2 – Dezvoltarea unor reţele de centre CD,coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale ce are ca Obiectiv Specific: O.S.1.1 Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate, și ghidul solicitantului pentru Acțiune: 1.1.3 Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale, ce are ca Obiectiv Specific : 1.2 Creşterea participării româneşti în cercetarea la nivelul UE .

Pentru mai multe informatii, puteti descarca ghidurile solicitantului :

Descarca Ghidul solicitantului – POC-A.1-A.1.1.2-I-2016

Descarca Ghidul solicitantului – POC-A.1-A.1.1.3-H-2016

Share This