Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Regional 2014-2020, a semnat 2.062 de contracte de finantare pentru
microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii, valoarea totala a contractelor depasind 4
miliarde de lei.

Proiectele vizeaza investitii in sectorul privat, prin Axa Prioritara 2 (imbunatatirea competitivitatii
intreprinderilor mici si mijlocii) – Prioritatea de investitii 2.1 (promovarea spiritului antreprenorial, in
special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi
intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri), respectiv Prioritatea de investitii 2.2 (sprijinirea
crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor).

Prin finantarea celor peste 2.000 de microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii, Programul
Operational Regional va contribui la crearea a peste 7.000 de noi locuri de munca.
Programul Operational Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele operationale din
generatia 2014-2020 implementate in Romania, cofinantate din fondurile europene structurale si de
investitii si gestionate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de
Autoritate de Management.

Share This