Ministerul Fondurilor Europene a emis în data de 12.08.2016 ordinul privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

Acest ordin reglementează regimul juridic al achiziţiilor efectuate de solicitanții sau beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanțate din Fondurile ESI, Mecanismele financiare SEE și Norvegian, Programul de cooperare Elvețiano-Român. În elaborarea acestui ordin s-a avut în vedere argumentul flexibilității juridice pentru entitățile private care derulează achiziții în cadrul proiectelor și au nevoie de un cadru adaptat relațiilor comerciale.

Ordinul MFE nr. 1284/2016 este în vigoare începând cu data de 12 august 2016, Textul întreg este disponibil pe pagina ministerului, la secțiunea Transparență -> Legislație -> Legislație națională -> Achiziții (link: http://www.fonduri-ue.ro/legislatie-nationala#achiziții).

Share This