Guvernul a aprobat în ședința din 27.07.2016, un Memorandum pentru declararea la Comisia Europeană a cheltuielilor aferente proiectelor finanțate prin Programele Operaționale 2007 – 2013 pentru care instanțele judecătorești au pronunțat soluții definitive în favoarea beneficiarilor.

Beneficiarii de fonduri nerambursabile cărora autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene le-au exclus de la rambursare cheltuielile, declarându-le neeligibile, au contestat în instanță, în conformitate cu legislația în vigoare și au solicitat anularea actelor administrative prin care cheltuielile au fost refuzate la plată.

Astfel, conform Memorandumului, până la data 01.03.2016, au fost soluționate definitiv în favoarea beneficiarilor cauze care privesc un număr de 309 proiecte, cu o valoare totală însumând aproximativ 17 miliarde lei din care cca 264 milioane de lei reprezintă valoarea cheltuielilor eligibile afectate de hotărârile instanțelor. Peste 2800 de cauze legate de proiecte cu finanțare nerambursabilă erau pe rolul instanțelor judecătorești din întreaga țară la 01.03.2016.

Din cauza termenelor strânse pentru închiderea Programelor Operaționale 2007 – 2013 și a soluționării continue a cauzelor aflate pe rol, Guvernul transmite la CE cheltuielile pentru care există hotărâri definitive ale instanțelor judecătoreștiîn favoarea beneficiarilor, fără ca autoritățile naționale să facăanaliza de la caz la caz, cu riscul ca sumele să nu fie rambursate de CE. Pe de altă parte, nedeclararea la CE a acestor sume ar conduce automat la suportarea lor integrală de la bugetul de stat.

Memorandumul poate fi descărcat de aici

Share This