Rectificarea a fost aprobata in condițiile înregistrării unei creșteri economice de 5,8% pe
primul semestru, ceea ce a determinat o creștere a PIB cu 21,9 miliarde lei, conform
estimărilor Comisiei Naționale de Prognoza, de la 815,2 miliarde lei la 837,1 miliarde lei.
Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 1.060,7 milioane lei,
cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu 1.705,2 milioane lei, iar
deficitul bugetar se menține la 2,96% din PIB, potrivit metodologiei cash, informează
Guvernul.
Toate instituțiile publice au asigurate fondurile de funcționare.
La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale au fost majorate fondurile cu 1,8 miliarde
pentru schemele de plăți directe pe suprafață. Aceste sume vor asigura integral plata în
avans pentru înființarea culturilor în anul 2018. Totodată, se va asigura cofinanțarea
proiectelor depuse în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 finanțate
din FEADR.
La Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț si Antreprenoriat s-au alocat suplimentar, în
completarea fondurilor europene (500 de milioane lei) pentru Programul Start-up Nation,
suma de 250 milioane lei.
La Ministerul Finanțelor Publice – Acțiuni Generale s-a asigurat suma de 2.464 milioane lei
pentru prefinanțarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilității temporare a fondurilor
europene. De asemenea, în bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale, au fost incluse
credite de angajament în sumă de 638 milioane lei pentru Programul "Ajutoare de stat
pentru finanțarea proiectelor pentru investiții", în vederea demarării procesului de selecție a
beneficiarilor de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie.
Diminuările bugetare au fost operate, în principal, de la Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fondurilor Europene (-1.980 milioane lei), Ministerul Transporturilor
(-6.249,1 milioane lei), Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (-303,4 milioane
lei), în principal din sumele aferente proiectelor cu finanțare din fonduri europene, motivat
de aprobarea cu întârziere a bugetului pe anul 2017, întârzierea procedurilor de achiziție,
ceea ce a condus la un grad redus al execuției bugetare pe primele 8 luni din acest an.
Potrivit Guvernului, la ministerele la care au fost operate diminuări ale creditelor bugetare
nu au fost reduse corespunzător și creditele de angajament, astfel încât să nu fie afectat
procesul de contractare a proiectelor finanțate din fonduri europene și a lucrărilor de
investiții. Diminuarea are în vedere doar creditele bugetare (cash) ce nu mai pot fi utilizate în
următoarele 4 luni.
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2017 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe
anul 2017 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 737 din 13 septembrie 2017.

Share This