PNDR: AFIR a publicat Ghidul Solicitantului în varianta finală aferent fiecăreia dintre SubMăsurile 6.2, 6.4 și Ghidul Solicitantului în variantă consolidată aferent Submăsurii 4.2 Schemele GBER și de minimis

În cadrul secțiunii de noutăți a paginii oficiale de internet, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunță publicarea (la data de 21.07.2016) a ghidurilor în versiune finală aferente submăsurilor 6.2 și 6.4,  și a ghidului în variantă consolidată aferent Submăsurii 4.2 Schemele GBER și de minimis (la data de 20.07.2016), în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală  2014‐2020.

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 este un Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ.

sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”

Obiective

 • Crearea de noi activități neagricole, în special, pentru fermierii de mici dimensiuni sau membrii familiilor lor și în general, pentru micii întreprinzători din mediul rural;
 • Diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor și crearea de locuri de muncă în spațiul rural;
 • Încurajarea menținerii și dezvoltării activităților tradiționale.

Beneficiari

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start‐ups).

sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

Obiective

 • Stimularea mediului de afaceri din rural, contribuind la creșterea numărului de activități non-agricole desfășurate în zonele rurale;
 • Dezvoltarea activităților non-agricole existente; crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale și diminuarea disparităților dintre rural și urban.

Beneficiari

 • Micro‐întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural; O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro‐întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

sM 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea/ marketingul  produselor agricole

Schema de ajutor de stat GBER „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea si marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”

și

Schema de minimis „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea  implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”

Obiective

 • Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară;
 • Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare  şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;
 • Creșterea numărului de locuri de muncă.

Beneficiari

 • Persoana fizică autorizată;
 • Întreprinderi individuale;
 • Întreprinderi familiale;
 • Societate în nume colectiv – SNC;
 • Societate în comandită simplă – SCS;
 • Societate pe acţiuni – SA;
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA;
 • Societate cu răspundere limitată – SRL;
 • Societăți cooperative care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Cooperative agricole înfiinţate care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect;
 • Grup de producători care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect.

Conform Calendarului indicativ de lansare a sesiunilor 2016 publicat pe pagina Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale și revizuit în iunie 2016, submăsurile 6.2 si 6.4 urmează să se lanseze în săptămâna 25-29.07.2016, iar submăsura 4.2 „Schemele GBER și de minimis” urmează să se lanseze în săptămâna 8-12.08.2016.

Pentru mai multe informații, puteți descărca ghidurile solicitantului:

sM 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”

sM 6.2 „Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale”

sM 4.2 „Procesare produse agricole” – Schemele GBER și de minimis”

 

Share This