Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a actualizat Ghidul specific Apelului nr. POR/102/2/2, Axa prioritara 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacitaților avansate de productie și dezvoltarea serviciilor, cu prevederile ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7209/2017.

Modificarea este în concordanță cu prevederile Regulamentului CE nr. 1084/2017 de modificare a Regulamentului CE nr. 651/2014 și vizează introducerea conceptului de ”relocare” în contextul definirii investițiilor inițiale.

Restul condiţiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate. Menționam faptul că apelul de proiecte este închis din data de 30.08.2017.

Share This