În urma deciziei din 10.10.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, a anunțat că prin Programul Operațional Regional (POR), firmele mici si mijlocii din
România vor putea beneficia de o suplimentare de fonduri europene de 325 de milioane de euro.
"Suplimentarea de fonduri decisă, se face prin redistribuire de fonduri în interiorul prin Programul
Operațional Regional (POR), de la alte axe de finanțare", a declarat Rovana Plumb, care a condus
ședința comitetului.

“Am aprobat, în CM POR, modificările solicitate de autoritățile locale din mediul urban, din orașe
mici și medii, realocând, astfel, 200 milioane euro pentru infrastructura socială și rutieră. Totodată,
pentru consolidarea competitivității mediului de afaceri, am alocat suplimentar 325 milioane euro.
Acești bani vor susține investițiile în IMM-uri” – a spus Plumb, potrivit comunicatului.

Firmele mici și mijlocii beneficiază de fonduri europene în cadrul POR 2014-2020 prin axa prioritară 2
a acestui program – ”Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”. Această axă,
înainte de suplimentare, avea alocată suma totală de 877,11 milioane de euro, bani proveniți de la
Uniunea Europeană, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Cu aceste fonduri se finanțează investiții în: construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de
producție/ servicii IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini,
inclusiv noi tehnologii, crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri,
inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente.

Share This