Până la sfârșitul acestui an Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene va lansa apeluri de proiecte de peste 2 miliarde euro fonduri europene
Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, susține că este important ca implementarea
proiectelor aferente Programelor Operaționale să înceapă cât mai curând.

La pachet cu acestea vin mai multe locuri de muncă, în special pentru tineri, îmbunătățirea nivelului de trai, modernizarea infrastructurii, respectarea standardelor de protecție a mediului, creșterea calității cercetării și
învățământului, precum și accesul la noi tehnologii informatice.

Printre apelurile care se vor lansa în perioada următoare amintim finanțarea de investiții în
infrastructura de educație și formare (POR, 31 mil. euro), în infrastructurile sanitare și sociale (POR,
125 mil. euro), în eficientizarea energetică a locuințelor și a infrastructurii publice din orașe (POR, 76
mil. euro).

Alocări substanțiale vor fi lansate și pentru dezvoltarea și modernizarea infrastructurii necesare navigației fluviale și maritime (POIM, 292 mil euro), infrastructurii aeroportuare (POIM, 33,5 mil. euro), pentru tehnologia informației și comunicațiilor destinate unei economii digitale competitive (POC, 50 mil. euro), pentru mai multe locuri de muncă oferite șomerilor și persoanelor inactive (POCU, 20 mil. euro) și pentru accesul egal al tuturor cetățenilor la învățarea pe tot parcursul vieții (POCU, 32,5 mil. euro).

Până la sfârșitul acestui an, cererile de proiecte care se vor lansa, vizează investiții semnificative în
integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor (POCU, 104 mil. euro), în dezvoltarea administrației
publice și a unui sistem judiciar accesibil și transparent (POCA, 7,3 mil. euro).

Sprijinirea activităților comune cu alte state pe linia prevenirii dezastrelor naturale și pregătirea unor
acțiuni concertate în timpul situațiilor de urgență (PO România-Ucraina , 33 mil. euro), dar și
investițiile care vizează creșterea eficienței resurselor umane implicate în gestionarea și controlul
modului în care sunt folosiți banii europeni (POAT, 91,6 mil euro), au o importanță deosebită.

Calendarul complet al lansărilor poate fi accesat AICI

Share This