Cele 747 de proiecte depuse, până în prezent, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020
au drept obiectiv accesarea de fonduri nerambursabile de peste 2,64 de miliarde lei. Proiectele de
investiții dorite sunt solicitate atât de beneficiari publici, cât și privați.

În data de 2 octombrie a fost organizată o conferință în cadrul căreia s-a discutat despre stadiul implementării POR 2014-2020:
„Până în momentul de față avem depuse aproape 750 de proiecte pe toate liniile de finanțare
deschise în cadrul programului. Aceste aplicații totalizează aproape 3,5 miliarde de lei, din care suma
solicitată de potențialii beneficiari depășește 2,64 miliarde de lei (fonduri FEDR și de la bugetul de
stat). Astfel valoarea totală solicitată reprezintă aproape 60% din alocarea POR pentru regiunea Sud
Muntenia pe perioada 2014 – 2020. În acest moment avem 83 de contracte semnate, în valoare de
peste 486 de milioane de lei, din care aproape 450 de milioane de lei reprezintă suma totală
nerambursabilă solicitată de beneficiari. Cel mai mare număr de proiecte a fost depus de mediul
privat, care a dovedit un interes major pentru Prioritatea de investiții 2.1. Astfel, microîntreprinderile,
în calitate de aplicanți eligibili, au depus 460 de proiecte, prin care au solicitat fonduri de peste 324 de
milioane de lei, ceea ce reprezintă 200% din alocarea regională pentru această linie de finanțare.”

Pentru ca beneficiarii doresc demararea procesului de implementare a proiectelor de investiții într-
un timp cât mai scurt, Agenția, în calitate de Organism Intermediar pentru POR în Sud Muntenia,
vizează accelerarea procesului de evaluare a aplicațiilor depuse în cadrul programului.
În acest fel, atenția este îndreptată în mod deosebit asupra Priorității de investiții 2.2 pentru
întreprinderi mici și mijlocii, unde sunt depuse 190 de proiecte, prin care sunt solicitate fonduri de
aproape 600 de milioane de lei, cererea fiind astfel de 5 ori mai mare față de valoarea alocării
regionale pentru această linie de finanțare.
Cererile depuse de cele șapte județe ale regiunii noastre în cadrul celor doua apeluri de proiecte
deschise în cadrul Priorității de investiții 6.1, destinată modernizării și reabilitării rețelelor de drumuri
județene, ce asigură conectivitatea, directă sau indirectă, cu rețeaua TEN-T, se ridică la același nivel
de importanță. Regiunii noastre, prin această prioritate îi sunt alocate fonduri nerambursabile în
valoare de peste 125 de milioane de euro, cu ajutorul cărora se dorește modernizarea a trei trasee
de drumuri județene de peste 330 de kilometri lungime. Pentru județele Dâmbovița și Călărași s-au
semnat contractele de finanțare, cel din întâi depășind 211 milioane de lei, fiind cel mai mare proiect
din tară ca valoare.

Share This