DENUMIRE BENEFICIAR: SC METAPLAST SRL.

SURSA DE FINANŢARE:

  • POS CCE 2007-2013,
  • Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, Operaţiunea ”Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” pentru întreprinderi.

 

TITLUL PROIECTULUI: INVESTITII PRODUCTIVE LA METAPLAST SRL IN VEDEREA CRESTERII CAPACITATII FIRMEI DE A DEZVOLTA PRODUSE COMPETITIVE

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 45.050.898,73 LEI

VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 17.753.796,54 LEI

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: MAI 2015 – DECEMBRIE 2015

 

OBIECT DE ACTIVITATE AL BENEFICIARULUI: cod CAEN 2229 Fabricarea altor produse din material plastic, Cod CAEN 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule.

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI (OBIECTIVUL PROIECTULUI, REZULTATELE PROIECTULUI):

Obiectivul general al proiectului constă în cresterea competitivitatii companiei METAPLAST SRL, prin investitii in activitatea de productie, cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile socio-economice si egalitatii de sanse, contribuind astfel la crearea unui mediu de afaceri favorabil pentru dezvoltarea întreprinderilor din Romania si reducerea decalajelor fata de productivitatea la nivelul UE

 

REZULTATELE PROIECTULUI:

  • Achizitionarea a 31 utilaje de producţie
  • 26 locuri de muncă create

 

SERVICII PRESTATE:

  • Elaborarea planului de afaceri;
  • Consultanţă privind managementul şi implementarea proiectului de investiţii.