FISA PROIECT

DENUMIRE BENEFICIAR: ECOLEMN SRL

SURSA DE FINANTARE: Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013; Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”

TITLUL PROIECTULUI: „Dezvoltarea durabilă a societăţii ECOLEMN SRL prin investitii în instalaţii si echipamente performante”

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 1.891.368,00 lei

VALOAREA AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 1.064.980,00 lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 2013-2014

OBIECT DE ACTIVITATE AL BENEFICIARULUI: Fabricarea parchetului asamblat în panouri

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI:

Prin proiectul de investiții s-a realizat achiziţia de instalaţii şi echipamente noi, moderne din punct de vedere tehnologic, care să asigure dezvoltarea durabilă şi valorificarea sectorului productiv al unităţii prin extinderea şi diversificarea gamei de produse şi lucrări realizate și crearea unui număr de 4 locuri de muncă.

Au fost achiziționate următoarele instalaţii şi echipamente: uscător, maşină de rindeluit și cameră pentru tratament termic.

SERVICII PRESTATE:

  • Elaborare plan de afaceri
  • Consultanță în managementul şi implementarea proiectului de investiţii