DENUMIRE BENEFICIAR: CENTRUL MEDICAL PROLIFE SRL

SURSA DE FINANTARE: Programul Operațional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”

TITLUL PROIECTULUI: „Investițiile permanente în echipamente moderne la Centrul Medical Prolife S.R.L. – cheia oferirii de servicii stomatologice la standarde europene“

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 961.818,40 lei

VALOAREA AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 775.660,00 lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 2011

OBIECT DE ACTIVITATE AL BENEFICIARULUI: Activități de asistență stomatologică

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI:

Proiectul a constat în achiziționarea de echipamente performante, care aplică  tehnologii noi, în domeniul stomatologic (inhalosedare, chirurgie cu ajutorul laserului şi apei, amprentare optică şi modelare, investigație panoramică) și crearea unui număr de 3 locuri de muncă.

SERVICII PRESTATE:

  • Elaborare Plan de afaceri
  • Consultanță în managementul si implementarea proiectului de investiții