Ghidului Solicitantului. Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020” a fost aprobat prin Ordinul 1021 în data de 4 noiembrie 2015.

Ghidul a fost modificat până în prezent prin următoarele ordine:

Documentele anexe aferente pot fi descărcate de aici: http://www.inforegio.ro/ro/por-2014-2020/ghid-2014-2020.html

Principalele modificări aduse prin cel mai recent ordin (286/2017)se referă la:

  • Modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale, de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice, pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectiva;
  • Includerea situației în care nu se aplică mecanismul de selecție și contractare pentru apelurile competitive, respectiv atunci când aceste apeluri sunt închise, iar valoarea solicitată a proiectelor depuse în cadrul regiunii de dezvoltare nu acoperă alocarea regională.În acest caz, Organismele Intermediare ale POR vor putea demara etapa precontractuală pentru toate proiectele care întrunesc punctajul minim, fără a mai aplica mecanismul etapizat de selecție și contractare, ceea ce elimină premisele competiționale în apelul respectiv;
  • Includerea mențiunii că pentru toate proiectele depuse în cadrul apelurilor competitive deschise la Organismele Intermediare, pentru care s-a întrunit punctajul minim de acceptare, dar nu s-a întrunit pragul de calitate, se pot solicita documentele aferente etapei de precontractare, pe riscul solicitantului, cu privire la contractarea proiectului în urma aplicării mecanismului descris în ghidul specific și încadrarea în alocarea regională a proiectului;
  • Pentru apelurile necompetitive, principiul primul venit, primul servit rămâne aplicabil, referindu-se la blocarea sumei alocate fiecărui proiect, în funcție de ordinea depunerii acestora, doar dacă au fost parcurse cu succes etapele de evaluare, selecție și contractare. Totuși, parcurgerea acestor etape pentru proiectele care se încadrează în alocarea regională a apelului, se poate realiza fără respectarea ordinii de depunere a proiectelor. De exemplu, pot exista situații în care, pentru unele proiecte, nu sunt necesare clarificări sau solicitanțiirăspund mai repede la solicitările de clarificăridecât termenul limităprevăzut în Ghidul General;
  • Eliminarea din textul Ghidului General a prevederilor legate de obligativitatea depunerii proiectului tehnic (PT) și sancțiunileaferente. Modificarea respectivă a fost inclusă în forma de contract aprobată prin ordinul MDRAP nr. 3170/07.12.2016, fiind omisa eliminarea prevederii din textul ghidului;
  • Actualizarea formei de contract cu prevederile legale în vigoare;
  • Actualizarea Modelului F – modelul orientativ al acordului de parteneriat, anexa la cererea de finanțare.

Ordinul de modificare a Ghidului General 286/2017 a fost publicat in data de 23.02.2017. În termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea sa se vor emite ordine de modificare a prevederilor ghidurilor specifice lansate pentru corelarea, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului General – conform informațiilor furnizate de ADR Nord-Est.

Share This