Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a înaintat către consultare publică Ghidul Solicitantului denumit Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul priorității de investiții 2.2. Această axă se referă la sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor.

Feedback-ul pentru forma acestui ghid poate fi trimis, până la data de 24.08.2016, la adresa info@mdrap.ro.

Această axă prioritară se bazează pe îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM. În fapt, autoritățile vor să sprijine antreprenorii pentru dezvoltarea climatului concurențial în piață, factor ce ar duce, implicit, la creșterea economiei naționale.

Regiunile eligibile pentru accesarea acestor fonduri de inviestiții sunt: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord Vest, Centru.

Finanțarea nerambursabilă este între 200.000 și 1 milion de euro.

Sunt vizate societățile constituite în baza legii nr. 31/1990 sau a legii nr. 1/2005 (cu completările și adăugirile ulterioare), care se încadrează în categoria IMM non-agricol din mediul urban și întreprinderile mijlocii din mediul rural.

Descarcă Ghidul Solicitantului

Share This