FISA PROIECT

 

DENUMIRE BENEFICIAR: SOMECO SA

SURSA DE FINANTARE: PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE” 2007-2013; AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”

TITLUL PROIECTULUI: Modernizarea SC SOMECO SA prin investitii in utilaje performante

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 1.509.265,81 lei

VALOAREA AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 883.822,52 lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 2009

OBIECT DE ACTIVITATE AL BENEFICIARULUI: Fabricarea betonului

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI:

Proiectul a constat în achiziționarea unei pompe de beton performante și crearea a 2 locuri de munca.

SERVICII PRESTATE:

  • Elaborare Plan de afaceri
  • Consultanță în managementul si implementarea proiectului de investiții