DENUMIRE BENEFICIAR: RONERA RUBBER SA

SURSA DE FINANTARE:

  • PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
  • Axa prioritară 1 Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient

TITLUL PROIECTULUI: Extinderea unei linii de producție existente pentru creşterea capacităţii de producţie a societății Ronera Rubber SA

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 8.124.458,10 LEI

VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 4.396.467,59 LEI

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 15.04.2015-31.12.2015

OBIECT DE ACTIVITATE AL BENEFICIARULUI: Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI (OBIECTIVUL PROIECTULUI, REZULTATELE PROIECTULUI):

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea capacităţii de producţie și îmbunătățirea calității produselor în condiții de dezvoltare durabilă.

Soluţia tehnică propusă de proiect constă în achiziția de echipamente specifice activității de producție în industria auto, respectiv 14 echipamente noi. Pentru operarea acestor echipamente a fost prevăzută crearea a 10 locuri de muncă.

SERVICII PRESTATE:

  • Identificarea sursei nerambursabile de finanţare a investiţiei
  • Elaborarea planului de afaceri
  • Consultanță în managementul si implementarea proiectului de investiții