DENUMIRE BENEFICIAR: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ ORAŞUL SINAIA

SURSA DE FINANTARE: Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”,

TITLUL PROIECTULUI: „ACHIZITIA  SI INSTALAREA DE ECHIPAMENTE DE SUPRAVEGHERE NECESARE PENTRU CRESTEREA SIGURANTEI SI PREVENIREA CRIMINALITATII IN ORASUL SINAIA, JUDETUL PRAHOVA”

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 1.749.702,00 lei

VALOAREA AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 1.378.321,00 lei

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 2011 – 2014

OBIECT DE ACTIVITATE AL BENEFICIARULUI: UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI:

Prin proiect s-au urmărit reabilitarea infrastructurii sociale, creștereasiguranței si prevenirea criminalității in orașul Sinaia prin achiziționarea si instalarea de echipamente de supraveghere. Astfel au fost instalate camere de supraveghere in Zona centrala –  Bdul. Republicii, Bdul. Carol I, Bdul. Ferdinand, Colegiul National C. Cantacuzino, Centrul Cultural Carmen Sylva, Scoala generala G. Enescu, Scoala generala Principesa Maria cu dispecerizare in sediul Primariei.

SERVICII PRESTATE:

Consultanță în managementul şi implementarea proiectului