FISA PROIECT

 

DENUMIRE BENEFICIAR: SC GIC NOSAG METAL SRL

SURSA DE FINANTARE:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

AXA PRIORITARA 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”.

TITLUL PROIECTULUI: „Achiziția de echipamente pentru extinderea și modernizarea liniei de producție a pieselor și accesoriilor pentru autovehicule “

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 19.601.570,23

VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 7.891.994,90

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 23.04.2015 – 22.12.2015

OBIECT DE ACTIVITATE AL BENEFICIARULUI:

Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI (OBIECTIVUL PROIECTULUI, REZULTATELE PROIECTULUI):

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea volumului şi eficienţei activităţii de producţie desfăşurate în cadrul SC GIC NOSAG METAL SRL, prin dotarea cu două prese performante pentru realizarea procesului  tehnologic. Aceasta se va materializa prin creşterea cifrei de afaceri, prin creşterea calității și volumului  produselor realizate, crearea de noi locuri de muncă permanente în cadrul firmei, contribuind astfel la dezvoltarea comunităţii locale de afaceri şi reducerea decalajelor faţă de alte Regiuni ale ţării.

SERVICII PRESTATE:

  • Identificarea sursei nerambursabile de finanţare a investiţiei
  • Elaborare proiect