DENUMIRE BENEFICIAR: DEMIUMA COMIMPEX SRL

SURSA DE FINANTARE:

  • PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE
  • Axa prioritară 3 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public

 

TITLUL PROIECTULUI: Creșterea competitivității întreprinderii SC Demiuma Comimpex SRL prin implementarea unei soluții informatice integrate de tip ERP

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 1.581.021,08 LEI

VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 592.050,00 LEI

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 02.01.2014-01.09.2015

OBIECT DE ACTIVITATE AL BENEFICIARULUI: Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte şi accesorii

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI (OBIECTIVUL PROIECTULUI, REZULTATELE PROIECTULUI):

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea bazei materiale TIC prin îmbunătățirea rețelei existente și implementarea unei soluții informatice integrate de tip ERP.

SERVICII PRESTATE:

  • Consultanță în managementul si implementarea proiectului de investiții