DENUMIRE BENEFICIAR: SC COMPA SA

 

SURSA DE FINANTARE:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE

AXA PRIORITARA 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”

 

TITLUL PROIECTULUI: „Achiziționarea de echipamente performante pentru dezvoltarea durabilă a sectorului productiv și creșterea competitivității economice în cadrul COMPA SA Sibiu”

 

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 48.823.405,22

 

VALOARE AJUTOR FINANCIAR NERAMBURSABIL: 17.797.988,88

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 27.03.2015 – 26.12.2015

 

OBIECT DE ACTIVITATE AL BENEFICIARULUI:

Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

 

SCURTA DESCRIERE A INVESTITIEI (OBIECTIVUL PROIECTULUI, REZULTATELE PROIECTULUI):

Valorificarea sectorului productiv al firmei prin extinderea acestuia. Achiziţia de echipamente noi de productie se face in scopul creșterii capacitații de productie a firmei. Produsele fabricate sunt destinate industriei auto, iar prin dezvoltarea capacitații de productie, societatea va deveni mai competitiva din punct de vedere tehnic si va putea veni in întâmpinarea necesitaților marilor clienți.

Echipamentele noi care vor fi achiziționate vor permite adaptarea producției la cerinţele pieței naționale si internaţionale. Prin intermediul acestora, in fluxul tehnologic vor fi asimilate tehnologii moderne de forjare și tratament termic ceea ce va conduce la extinderea procesului de producție.

SERVICII PRESTATE:

  • Identificarea sursei nerambursabile de finanţare a investiţiei
  • Elaborare proiect compus din Cerere de finanţare, Plan de afaceri, analize economice
  • Consultanta in managementul si implementarea proiectului de investiţii