În contextul în care, la 22 iulie 2020, Guvernul aproba, la solicitarea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, un memorandum privind asigurarea finanţării necesare contractării proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii pentru cererile de finanţare a căror valoare nerambursabilă totală depăşeşte valoarea alocării financiare, fonduri-structurale.ro a solicitat MDLPA informații cu privire la stadiul actual al finanțării acestor proiecte.

Etapa I – Guvernul nu asigură finanțarea necesară

Potrivit MDPLA, la aprobarea Memorandumului în forma consolidată, în data de 31 iulie 2020, Guvernul nu a asigurat finanțarea necesară nici din fonduri europene nerambursabile și nici din bugetul de stat pentru suplimentarea proiectelor din listele de rezervă ale axei prioritare 2 din cadrul POR 2014-2020.

Etapa II – Se propune asigurarea finanțării prin PNRR

Drept urmare, ministerul a propus ca bugetul suplimentar necesar finanțării acestor proiecte să fie asigurat prin programe finanțate din REACT EU sau din Mecanismul de Redresare și Reziliență, iar în prima parte a anului 2021, când a început procesul de elaborare al Planului Național de Redresare și Reziliență, instituția a solicitat ca finanțarea proiectelor să fie asigurată prin PNRR.

Etapa III – Finanțarea nu poate fi acordată prin PNRR

Ca urmare a derulării procesului de negociere pe tema PNRR între partea română și Comisia Europeană, nu s-a aprobat finanțarea proiectelor IMM-urilor a căror valoare nu se încadrează în alocarea POR 2014-2020, având în vedere că PNRR se implementează pe o altă fundație decât cea specifică FESI, cu accent pe implementarea unor reforme şi investiții sistemice şi structurale, în corelare cu prioritățile şi politicile UE.

Astfel, sumele solicitate prin memorandum nu au fost suplimentate și referitor la apelul dedicat microîntreprinderilor – POR 2.1, vor fi contractate doar proiectele care se încadrează în alocarea apelului (din supracontractare și realocare de pe alte axe/priorități), conform ministerului.

Etapa IV – Se încearcă identificarea unor noi soluții de finanțare

Potrivit MDLPA, la sfârșitul lunii iulie 2021, ministerul a transmis o nouă solicităre către MIPE, la nivel de ministru, privind identificarea unor resurse financiare suplimentare pentru realizarea unei realocări între programe operaționale, însă, pană la acest moment nu au fost identificate disponibilități financiare în acest sens.

Descarcă  răspunsul MDLPA

Reamintim faptul că măsurile propuse pentru contractarea proiectelor depuse în cadrul apelurilor dedicate mediului de afaceri din Axa prioritară 2 vizau:

  • suplimentarea, cu 130 de milioane de euro, a alocării financiare a apelului dedicat microîntreprinderilor – POR 2.1 –  (cu valori ale proiectelor până la 200.000 de euro), pentru finanțarea tuturor proiectelor depuse, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate și evaluate, în vederea contractării;
  • suplimentarea, cu 450 de milioane de euro, a alocării financiare a apelului dedicat IMM-urilor – POR 2.2 –  (cu valori ale proiectelor cuprinse între 200.000 și 1.000.000 de euro).

SURSA https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/28237/por-proiectele-immurilor-aflate-pe-listele-de-rezerva-in-cadrul-axei-prioritare-2-tot-mai-departe-de-a-fi-finantate 

Share This