Prima zi din luna noiembrie a adus vești pentru IMM-urile non-agricole din mediul urban și întreprinderile mijlocii non-agricole din mediul rural interesate să depună un proiect de investiții în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 2 ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2. ”Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”. Astfel Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat Centralizatorul în care sunt incluse răspunsurile la propunerile, observațiile și întrebările primite în perioada 25.07.2016- 14.10.2016.

De asemenea se aduce la cunoștința celor interesați că Ghidul Solicitantului este în curs de definitivare, urmând ca forma finală a acestuia să fie publicată de îndată ce toate condițiile necesare lansării apelului de proiecte sunt îndeplinite.

Precizăm că în data de 25.07.2016 a fost lansat în consultare publică Ghidul Solicitantului-condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte 2.2./2016. Această oportunitate de finanțare a fost așteptată cu mare interes de către mediul de afaceri, însă condițiile de eligibilitate impuse în varianta consultativă a Ghidului Solicitantului au generat un val de propuneri, observații și întrebări pe această temă. Astfel chiar dacă perioada dedicată consultării publice trebuia să se finalizeze în data de 24.08.2016, AMPOR precizează că a inclus in Centralizator răspunsuri pentru solicitările primite până în data de 14.10.2016.

Concluzionând, precizăm că răspunsurile oferite lămuresc o parte din neclaritățile celor interesați. De asemenea remarcăm că o mare parte din condițiile de eligibilitate au fost revizuite, precizându-se că noile prevederi, precum și clarificările în acest sens, vor fi cuprinse în varianta finală a Ghidului specific.

Descarcă Ghidul solicitantului în varianta consultativă- Apelul de proiecte 2.2./2016;

Descarcă Centralizatorul răspunsurilor.

Share This