PNDR: AFIR anunţă lansarea în perioada 16 august – 30 decembrie 2016 a primei sesiuni continue anuale de depunere a cererilor de finanţare pentru accesarea Schemei de ajutor de stat GBER și Schemei de minimis aferente sM4.2 şi sM4.2a

PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020 este un Program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ.

Fondurile disponibile sM4.2 sM4.2a
Schema de ajutor de Stat GBER 37.500.000 euro 3.600.000 euro
Schema de minimis 4.170.000 euro 400.000 euro

 

Proiecte pentru Schema de ajutor de Stat GBER sM4.2 sM4.2a
Pragurile de calitate lunare (puncte)
în perioada 16.08.2016 – 31.08.2016 45 40
în perioada 01.09.2016 – 30.09.2016 35 35
în perioada 01.10.2016 – 31.10.2016 25 30
în perioada 01.11.2016 – 30.11.2016 15 20
în perioada 01.12.2016 – 30.12.2016 15 10
Pragul minim de selecție (puncte) 15 10

 

Depunerea cererilor de finanțare aferente Schemei de minimis, se va realiza numai după contractarea proiectului aferent Schemei de ajutor de Stat GBER.

 

În data de 08.08.2016, AFIR a publicat ghidurile solicitantului în formă finală pentru accesarea:

Schema de ajutor de Stat GBER – „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”

și

Schema de minimis – „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”  

aferente subMăsurilor:

4.2 – „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” și

4.2a – „Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”

 

Obiectivul general ale Schemei de ajutor de Stat GBER (4.2)

vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în sectoarele economice eligibile menționate în Anexa nr. 1 a Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 3433/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele specifice ale Schemei de ajutor de Stat GBER (4.2) vizează:

  1. Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară;
  2. Creşterea calităţii produselor obţinute, a siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor veterinare şi de siguranţă alimentară;
  3. Creșterea numărului de locuri de muncă.

 

Obiectivul general al Schemei de ajutor de Stat GBER (4.2a)

vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizează investiţii în domeniile de intervenţii eligibile menţionate în Anexa nr. 2 a Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 3433/2015 cu modificările și completările ulterioare.

Obiectivele specifice ale Schemei de ajutor de Stat GBER (4.2a) vizează:

  1. Introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse neagricole sau de o calitate superioară și deschiderea de noi piețe interne, în special în contextul unor lanțuri alimentare integrate;
  2. Creşterea calităţii produselor obţinute, al siguranţei alimentare şi obţinerea de noi produse competitive, cu impact economic asupra procesării ulterioare în întreprinderi, cu asigurarea standardelor sanitarveterinare şi de siguranţă alimentară;
  3. Creşterea numărului de locuri de muncă.

 

Obiectivul Schemei de minimis (4.2 si 4.2a) este de a sprijini întreprinderile beneficiare ale Schemei GBER în realizarea de produse noi, cu valoare adăugată fără a afecta însă concurenţa pe piaţa internă şi comerţul intracomunitar întro măsură contrară interesului comun.

Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme aprobată prin Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 285/07.03.2016 este conformă cu criteriile privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr.1407/2013.

 

Accesarea Schemei de minimis este opţională și este aplicabilă numai întreprinderilor beneficiare ale Schemei GBER, care au contract semnat cu AFIR. Opțiunea va fi exprimată la depunerea Cererile de Finanţare pentru sprijin prin Schema GBER.

 

Pentru mai multe informații, puteți descărca ghidurile solicitantului precum și Anexele aferente acestora:

 

Schemele GBER și de minimis:

sM 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole

sM 4.2a – Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol

Share This