MFP susține că ANAF eliberează în medie anual peste 5,5 milioane de adeverințe de venit pentru persoanele fizice și aproape 600 de mii certificate de atestare fiscală pentru persoane fizice și juridice

În luna septembrie, obiectivul asigurării suportului tehnic și procedurii legale pentru transmiterea electronică a certificatelor de atestare fiscală, a adeverințelor de venit, a situațiilor fiscale ale contribuabilului, a situațiilor financiare și a altor documente, către toate autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, prin simpla aderare a acestora la sistemul informatic PatrimVen a fost îndeplinit.

Acest sistem este creat și operat prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

„Hub-ul fiscal” al administrației publice din România a fost conceput și aprobat prin Hotărâre a CSAT în 2011, ca proiect prioritar pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor de către administrația publică precum și pentru lupta împotriva evaziunii fiscale și corupției.

Persoanele fizice își dau acordul ca informațiile acestora să fie prelucrate și folosite de instituții publice exclusiv în scopul asigurării de către administrația publică, în ansamblul ei, a serviciilor adecvate pentru cetățean. Funcționarea sistemului presupune cooperarea dintre instituțiile administrației publice centrale și locale, motivată de faptul că administrația publică centrală are o capacitate mai mare de a crea sisteme informatice moderne, iar administrația publică locală este, prin natura ei, mai aproape de cetățean.

Conform comunicatului MFP din data de 11.11.2016, PatrimVen reprezintă un depozit comun de date în care sunt colectate, agregate și puse la dispoziția utilizatorilor informații din diverse surse. El a fost conceput:

  • în beneficiul cetățenilor – persoanele fizice și juridice îndreptățite să aibă acces la anumite date și informații, o pot face fără să se mai deplaseze la ghișee. Cetățenii pot accesa baza de date direct prin internet sau la primăria localității de domiciliu. Vor găsi într-un singur loc, centralizate, toate informațiile despre patrimoniu și despre obligațiile fiscale proprii, gestionate atât de primăria localității unde au domiciliul, cât și de alte primării sau instituții ale administrației centrale. Persoanele fizice au acces la informații din PatrimVen, prin intermediul Spațiului Privat Virtual
  • în beneficiul administrației publice – sursă de date și informații la dispoziția autorităților și instituțiilor publice pentru exercitarea atribuțiilor acestora
  • să reducă la maxim interacțiunea fizică și utilizarea documentelor în format hârtie între instituțiile publice și cetățean
  • să asigure interoperabilitate cu sistemul informatic al MFP pentru toate instituțiile, fie că dețin sisteme informatice, fie că folosesc procese manuale.

Datele și informațiile furnizate de MFP, respectiv ANAF, sunt supuse secretului fiscal. Ele sunt păstrate în PatrimVen și utilizate cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la securitatea datelor. Accesul la date și accesul la sistem sunt auditate. O atenție deosebită este acordată protecției datelor cu caracter personal, cu stricta respectare a prevederilor Legii nr. 677/2001.

MFP menționează că extinderea Spațiului Privat Virtual, sistem aflat în sinergie cu PatrimVen, este o altă măsură asumata de Ministerul Finanțelor Publice în Planul integrat pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, pentru perioada 2015-2020.

Share This