Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene, a semnat Ordinul privind aprobarea formatului standard al Contractului/Deciziei de finanțare – condiții generale aplicabil pentru perioada de programare 2014-2020, prin care este introdus un articol dedicat transparentei.

Acesta definește contractul de finanțare, împreuna cu anexele si documentele vizând executarea lui, ca fiind informații de interes public in condițiile Legii 544/2001. Mai mult, documentul MFE listează explicit elementele care nu pot avea caracter de confidențialitate:
– denumirea proiectului, denumirea completa a beneficiarului si a partenerilor, daca aceștia exista, datele de contact pentru echipa proiectului, data de începere si de finalizare a proiectului, locația proiectului;
– valoarea totala a finanțării nerambursabile acordate, intensitatea sprijinului, valoarea plaților efectuate;
– dimensiunea si caracteristicile grupului ținta si, după caz, ale beneficiarilor finali ai proiectului;
– informații privind resursele umane din cadrul proiectului;
– rezultatele estimate si cele realizate in cadrul proiectului;
– denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii si executanților de lucrări contractați in cadrul proiectului, precum si obiectul contractului, valoarea acestuia si plățile efectuate;
– elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate a investițiilor in infrastructura sau producție.

Daca exista elemente care trebuie totuși secretizate, acestea trebuie sa se înscrie clar in excepțiile prevăzute de legea 544 (drepturile intelectuale, protecția datelor cu caracter personal, etc), trebuie stabilite explicit si justificate înainte de semnarea contractului.

Prevederile actualului ordin se aplica tuturor contractelor/deciziilor de finanțare aferente perioadei de programare 2014-2020.

Share This