Sfârșitul verii a sosit cu vești bune pentru beneficiarii de fonduri europene. Guvernul a
operat în ședința din data de 30 August 2017, modificări în sistemul de accesare a fondurilor
europene pentru extinderea utilizării cererii de plata la efectuarea cheltuielilor, potrivit unui
comunicat emis de Palatul Victoria.
Scopul declarat al acestor modificări este ”accelerarea absorbției de fonduri europene prin
facilitarea implementării proiectelor pe toate Programele Operaționale (Infrastructura
Mare, Capital Uman, Competitivitate, Regional, Capacitate Administrativă)”.

Modificările vizează printre altele, următoarele:
 Lărgirea categoriilor de cheltuieli pentru care se poate aplica cererea de plată, astfel
încât beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii să poată opta pentru plata
salariilor, subvențiilor, burselor, premiilor și onorariilor și la cererea de plată nu doar
la cererea de prefinanțare sau rambursare. Concret, prin această reglementare se
flexibilizează implementarea și se reduce presiunea pe bugetul propriu al
beneficiarului de fonduri europene.
 Flexibilizarea implementării proiectelor pentru operatorii regionali de apă si apă
uzată. Astfel, sumele acordate operatorilor ca prefinanțare se deduc prin aplicarea
unui procent la valoarea cererilor de rambursare transmise de aceștia pana la cererea
de rambursare finală. In acest fel, se vine în sprijinul operatorilor regionali pentru a
implementa investițiile din proiecte fără a fi necesar ca aceștia sa facă demersuri
suplimentare pentru derularea proiectelor.
 O altă modificare prevede ca pentru proiectele cu parteneri transnaționali, persoane
juridice nerezidente care nu au sediul permanent pe teritoriul României, să se poată
deschide cont în trezorerie prin împuternicit, pentru a putea utiliza cererea de plată
(în plus față de cel al prefinanțării și/sau al rambursării).
Modificarea OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru
perioada de programare 2014-2020 face parte din demersului inițiat de Guvernul României
pentru sprijinirea beneficiarilor și accelerarea absorbției de fonduri europene. În prezent
România se află deja într-o mare întârziere deoarece absorbția în actualul exercițiu bugetar
(2014-2020) este minimă, iar numărul de proiecte noi și de operațiuni aprobate este mult
prea mic. În acest context, considerăm a fi un lucru pozitiv imboldul dat de modificările
aduse OUG 40/2015.

Share This