Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR) a anunțat într-un
comunicat că demarează o nouă serie de măsuri de simplificare a procesului de evaluare, selecție și
contractare la nivelul programului.
„Eforturile anterioare întreprinse de MDRAPFE pentru simplificarea procesului s-au dovedit a fi
insuficiente și am considerat că este necesară o schimbare structurală a abordării, pentru a recupera
timpul pierdut, a evita riscul de dezangajare și a crește gradul de absorbție a fondurilor europene.
Măsurile propuse acum vor avea ca efecte imediate semnarea de contracte de finanțare de 40 mil.
euro pentru dezvoltarea IMM-urilor și semnarea tuturor proiectelor de finanțare a drumurilor
județene, cu o valoare de circa 550 mil. euro, obiectiv asumat la preluarea mandatului”, a declarat
ministrul Marius Nica.

Cele cinci soluții propuse se referă la:
 contractarea înaintea evaluării tehnico-financiare a proiectelor admise în etapa verificării
conformității administrative și eligibilității,
 prelungirea termenului în care beneficiarii publici pot depune documentele privind înscrierea
definitivă a dreptului de proprietate publică la 1 an de zile de la intrarea în vigoare a
contractului de finanțare,
 supracontractarea până la 150% pentru Axa Prioritară 4 a POR („Sprijinirea dezvoltării urbane
durabile”),
 verificarea lunară pe bază de eşantion a documentațiilor de contractare, respectiv
 verificarea prin eşantion în etapa de contractare a documentelor care atestă drepturile
asupra imobilelor care fac obiectul proiectelor.
Solicitanții care sunt vizați de aceste măsuri au obligația să transmită în maxim un an de la semnarea
contractului de finanțare anumite documente actualizare, cerute inițial în etapa de pre-contractare
(ce se derula după evaluarea tehnico-financiară). De asemenea, aceștia vor lansa procedurile de
achiziție publică

Share This