Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale – Organismul Intermediar pentru Promovarea
Societății Informaționale și Ministerul Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate anunță lansarea apelului 2 de proiecte aferent Acţiunii 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.
Înregistrarea propunerilor de proiecte se realizează on-line, în mod continuu, începând cu data de 17 decembrie 2018 ora 09:00 şi se va încheia în data de 14 februarie 2019 ora 17:00. Va fi finanțată crearea de produse cu valoare adăugată în domeniul IT&C și generarea de know-how transferabil către celelalte sectoare de activitate.

Apelul de proiecte, aferent Axei Prioritare 2 a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, are un buget alocat de 29.062.500 euro (FEDR+BS),  echivalentul a 135.724.781 lei,  din care 25.000.000 euro FEDR, echivalentul a 116.752.500 lei la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei, din care:
• Alocarea pentru regiuni mai puțin dezvoltate  este de 18.750.000 euro FEDR, echivalentul a 87.564.375 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei
• Alocarea pentru regiuni mai dezvoltate  este de 6.250.000 euro FEDR, echivalentul a 29.188.125 lei, la cursul valutar INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,6701 lei.

Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 36 de luni de la data semnării contractului de
finanțare. Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.fonduri-ue.ro/.

Pentru vizualizarea Ghidului solicitantului și a anexelor aferente, click aici.

Share This