Ministerul Fondurilor Europene a lansat ieri, 28 iulie, în consultare publică, un Proiect Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-
2020.


Obiectivul Programului Național de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii este creșterea competitivității IMM-urilor din România prin:
 dezvoltarea unor produse/servicii/aplicații inovative din domeniul tehnologiei informațiilor și comunicațiilor (TIC) care să vină în sprijinul IMM-urilor și autorităților publice, urmărindu-se finanțarea unor produse/servicii/aplicații TIC inovative care să asigure trecerea de la producția prin externalizare (outsourcing) la dezvoltarea bazată pe inovare, precum și colaborarea între membrii din cadrul unui cluster din industria TIC sau între aceștia și membrii altor clustere, pentru asigurarea unui acces rapid și facil la implementarea produselor IT inovative obținute;
 acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii  din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, în vederea creșterii competitivității IMM și dinamizării sectorului TIC – acest obiectiv se implementează încheierea de contracte de finanțare între Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR) și beneficiarii de ajutor de minimis.


Conform actului normativ, valoarea programului este de 726 milioane lei, echivalentul a 150 milioane euro, la cursul InforEuro din luna iulie 2020, din care contribuția Uniunii Europene (UE) este de 617,1 milioane lei,  echivalentul a 127, 5 milioane euro, corespunzând unei contribuții UE
de 85%, iar contribuția națională este de 108,9 milioane lei, echivalentul a 22,5 milioane euro, corespunzând unei contribuții naționale de 15%. Valoarea poate fi suplimentată prin utilizarea mecanismului supracontractării.

Activitățile eligibile sunt:
 activități pentru dezvoltarea de produse inovative în domeniul TIC, de tipul:
– Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune, justificate dinpunct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elementele de mobilier care nu au legătură cu funcționarea produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
– Activități aferente amenajării centrului de date în care se vor instala echipamentele TIC achiziționate prin proiect, instalarea realizându-se o singură dată pe perioada implementării;
– Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, achiziționarea și implementarea de soluții de semnătură electronică, inclusiv resurse de stocare si procesare, justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Dezvoltarea și implementarea soluțiilor software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor
folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza
cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune, dacă este cazul;
– Activități aferente cercetării industriale sau dezvoltării experimentale;
– Activități necesare informării și publicității proiectului;
– Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare și managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentațiilor necesareimplementării proiectului și servicii de asistență juridică pentru realizarea achizițiilor, elaborarea documentației de atribuire și aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție;
– Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele
implementate/achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
– Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC.

 Activități de digitalizare a microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, altele decât cele care au ca obiect principal de activitate TIC, de tipul:
– Activități aferente achiziționării de hardware TIC și a altor dispozitive și
echipamente aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcțiune), justificate din punct de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcționarea
produselor/aplicațiilor informatice implementate prin proiect;
– Activități aferente realizării rețelei LAN necesară pentru implementarea
proiectului;
– Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA;
– Activități aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziția de domeniu și găzduirea pe server;
– Activități aferente achiziționării unui nume de domeniu nou “.ro” direct de la furnizorul național de domenii “.ro”;
– Activități aferente achiziționării soluției de semnătură electronică;
– Activități de trecere a arhivelor din analog / dosare / hârtie în digital indexabil;
– Activități aferente achiziționării de aplicații informatice specifice pentru persoanele cu dizabilități;
– Activități aferente achiziționării soluțiilor IT pentru comerțul electronic;
– Activități aferente achizițiilor de servicii de tip cloud și SaaS;
– Activități aferente achiziționării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire (cu excepția pachetelor de reseller)
– Activități aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securității
cibernetice aplicabile pentru software / hosting / rețele.
– Activități aferente achiziționării de servicii de consultanță pentru elaborarea documentațiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanțare si/sau managementul proiectului (inclusiv elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectului);
– Activități aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/ achiziționate și a personalului care va asigura mentenanța;
– Activități de achiziție a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naționale și tehnică, din perspectiva corespondenței rezultatului proiectului cu Cererea de finanțare și obiectivele POC.

Beneficiari eligibili:
 Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, centrate pe domeniul TIC
 Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România, în cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC
 Consorții formate din entitățile definite mai sus și întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care își desfășoară activitatea în România.


Pentru proiectele care vizează acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizare din alte sectoare de activitate decât TIC, în cele 8 regiuni de dezvoltate ale României, solicitanți eligibili sunt Agențiile pentru Dezvoltare Regională (ADR). Beneficiarii finali ai ajutorului de minimis sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii cu obiect principal de activitate altul decât tehnologia informațiilor și comunicațiilor.

descarca documentul

Share This